We wensen iedereen een inspirerend, vrijdenkend en geëngageerd schooljaar toe!

20190104_vrijzinnighumanismeindekijker

De IVG-School is een uitgesproken vrijzinnig-humanistische school.  Het vrijzinnig-humanisme beperkt zich op onze school niet enkel tot de lesuren Vrijzinnig-humanisme (NCZ):  in alle vakken worden bij onze leerlingen vrijheid van meningsuiting,  kritisch denken, openheid van geest, ondogmatisch reflecteren, solidariteit, ecologisch bewustzijn, vrij onderzoek,…, actief wereldburgerschap enz…gestimuleerd en ingeoefend.

Godsdiensten worden op de IVG-School niet als dusdanig beleden, maar wel met respect bestudeerd en becommentarieerd in de traditie van de Verlichting. We organiseren dan ook geen afzonderlijke godsdienstlessen. Op onze school is uiteraard iedereen welkom, gelovig of niet. Iedereen zit samen tijdens de lessen Vrijzinnig-Humanisme. Het maakt niet uit of je nu moslim, joods, christelijk, atheïst of iets anders bent: Tous les enfants du monde sont nos enfants (Tahar Ben Jelloun).

Door samen te zitten, te praten en te discussiëren verrijken we mekaar en groeien we naar mekaar toe. Voor de IVG-School is het kennen en begrijpen van de andere de beste remedie tegen onverdraagzaamheid en dogmatisch denken. Uiteindelijk wensen we onze jongeren te begeleiden in hun wordingsproces tot zelfbewuste, zelfdenkende en kritische, actieve wereldburgers. Dat doen we best samen, in verbondenheid.

 

Back to top

Geef een reactie