Leerlingen in actie!

Projecten en extra muros activiteiten

Het schoolleven speelt zich niet alleen af binnen de muren van de school.

Canterbury: onze leerlingen gidsen hun medeleerlingen

We trachten de leerlingen zoveel mogelijk in contact te brengen met de alledaagse werkelijkheid buiten de school. De nabijheid van het centrum van Gent met zijn musea, theaters en bioscopen biedt ons de mogelijkheid om gemakkelijk in contact te komen met kunst en cultuur. De bedoeling van de school is de drempel naar kunstbeleving in het verdere leven te verlagen.  Aangezien de IVG-School een centrumschool is en wij niet over de ruimte beschikken om een degelijke sportinfrastructuur uit te bouwen op de terreinen van de school zelf, wijken wij voor de lessen lichamelijke opvoeding uit naar de Leopoldskazerne of naar de goed uitgeruste sportzalen en terreinen van de GUSB aan de Watersportbaan.

De school neemt ook deel aan initiatieven met een meer wetenschappelijk karakter: wetenschapsweek, bezoek aan planetarium, … voor klassen waar dat in het leerplan te integreren valt.

In een wereld, die door technologische vernieuwingen voortdurend kleiner wordt, waar grenzen meer en meer vervagen en contacten steeds gemakkelijker en vlotter gebeuren, mogen onze leerlingen niet aan de kant staan.

teamwork en grenzen verleggen tijdens de sportdag...

Onze leerlingen naar de musical-versie van Victor Hugo's 'Les Misérables.

Overzicht projecten

Geef een reactie