Ons project

Hier vind je meer informatie over ons pedagogisch project en meer specifiek over het project IVG-2020.
Klik op de gepaste link hieronder of maak je keuze in het menu.

VOOP & VRIJZINNIG-HUMANISTISCHE LEVENSBESCHOUWING

Onze school is aangesloten bij vzw VOOP (Vrijdenkende, Onafhankelijke OnderwijsPartners), de koepel voor het vrij niet-confessioneel onderwijs in Vlaanderen (zie https://voop.be). VOOP groepeert een  20-tal scholen verspreid over heel Vlaanderen.

VOOP wil een platform bieden aan bestaande scholen en aan nieuwe schoolinitiatieven die een innoverend, actueel en zingevend onderwijs willen aanreiken aan ouders en leerlingen vanuit een vrijzinnig-humanistische visie. Leerkrachten, leerlingen en ouders zoeken hierbij vanuit dat vrijzinnig-humanisme naar antwoorden op de bestaande en veranderende kijk op de wereld, de samenleving, de mens en zijn zingeving, en dat vanuit de rechten van de mens en van het kind en met een brede, kritische maar open kijk.

VOOP is lid van DeMens.nu en wenst hier actief invulling aan te geven. Binnen UVV, de Unie van Vrijzinnige Verenigingen, vertegenwoordigt VOOP het vrij niet-confessioneel onderwijs en zorgt ervoor dat dit meer op de Vlaamse kaart wordt gezet.

VOOP en VONAC onderschrijven in hun gezamenlijke visie als koepel en begeleidingsdienst de kernwaarden van het vrijzinnig-humanisme

(zie https://demens.nu/demens-nu/).

 

De schoolbesturen bepalen zelf hoe ze hun eigen pedagogisch project aflijnen en realiseren, waarbij hun schoolvisie kadert binnen de kernwaarden van deMens.nu, VOOP en VONAC

Reacties zijn gesloten.