Leerlingenraad

 

Op de IVG-School worden de leerlingen uitgenodigd om mee vorm te geven aan hun school. De school is er in de eerste plaats voor de leerlingen en aangezien zij er een flink stuk van hun jeugd op doorbrengen, lijkt het ons logisch dat de leerlingen mogen meedenken en -doen: hoe hoger de betrokkenheid hoe hoger immers het welbehagen op school.

De leerlingenraden zijn zodoende actieve organen waar met veel belangstelling naar geluisterd wordt door de directie en door de leerkrachten. Inspraak, participatie en verantwoordelijkheid zijn bij ons belangrijke termen wat betreft de opleiding van onze jongeren. Maar om geen lege doos te zijn, moeten de leden van onze leerlingenraden beslist enkele vaardigheden inoefenen: een vergadering voorbereiden en leiden, andere leerlingen enthousiast maken voor de voorstellen van de leerlingenraad, rapporteren  en terugkoppelen naar de achterban, leren omgaan met weerstanden, een idee verdedigen, actief luisteren,  enz… .  Dit zijn uiteraard vaardigheden en attitudes die ook van pas zullen komen in het latere (professionele) leven, maar voor ons is het minstens even belangrijk om onze jongeren  te helpen evolueren tot actieve, assertieve jongvolwassenen met zin voor initiatief en verantwoordelijkheid.

Om dit te kunnen realiseren kunnen onze leerlingenraden – zeker bij de opstartfases in het begin van het schooljaar – rekenen op de deskundige hulp van leerkrachten die het peterschap op zich nemen en de leerlingen begeleiden in hun engagement. Ook onze leerkrachten worden hierbij op hun beurt door deskundigen bijgestaan. Ondermeer de Vlaamse Scholierenkoepel voorziet ons van de nodige ondersteuning via startdagen, opleidingen, workshops en  heel wat tips ‘n tricks op hun website. Meer lezen? www.scholierenkoepel.be/leerlingenraad-en-daad.

Sinds dit jaar hebben we een graadoverstijgende leerlingenraad. Een twintig-tal leerlingen van het eerste tot en met het zesde middelbaar komen regelmatig samen om acties op poten te zetten en/of om concrete werkpunten aan te kaarten. Voordeel is dat de jongsten leren van de oudsten : hoe een vergadering plannen, hoe communiceren, een verslag opstellen, een standpunt beargumenteren, actief luisteren enz… .

Het basisprincipe is MAF : Mening – Actie- Fun : een leerlingenraad mag immers geen klaag barak worden, het moet ook gezellig en spannend blijven. Vandaar dat onze leerlingenraad ook tijd steekt in het organiseren van acties die het schoolleven aangenamer maken.

 

 

 

Reacties zijn gesloten.