Team

Olivier Szafiro (Directeur bovenbouw)

Olivier

Bram De Rycke (Directeur middenschool)

Bram

Sabine Hoste (Leerlingenbegeleiding 1e graad)

Sabine-199x300

Liesbet Coens (Leerlingenbegeleiding 2e en 3e graad)

Liesbet Coens

Lynn Demartin (Personeels- en leerlingenadministratie)

Lynn Demartin secr

Marie Lippens (Artistieke opvoeding 1e graad)

Marie

Frédéric Van Vosselen (Latijn 1e, 2e graad)

Frederic

Kris Wayenberg (Latijn 1e en 3e graad)

Bewaren

Emilio Claeys (Wiskunde 1e graad)

Emilio

Sofie Provoost (Wiskunde en ICT 2e graad)

sofie

Anne-Laure Devlaminck (Wiskunde 2e en 3e graad)

ANDE

Bewaren

Dimitri Van Hecke (Wiskunde, Fysica, seminarie ecologie&wetenschappen)

DIVA

Frederik Rousseau (Economie, geschiedenis 2e en 3e graad)

Fred

Charlotte Vanderstuyft (Frans, (CLIL-)economie 1e graad)

Charlotte

Véronique De Cock (Frans 2e graad)

vedc

Ines Trog (Frans 2e en 3e graad)

Camille Bilquin (Engels en Frans 1e graad)

camille

Petra Meyns (Engels 1e en 2e graad)

Petra Meyns

Caroline Pieters (Engels en Spaans 3e graad)

Caroline

Bavo Berth (Techniek, wetenschappelijk werk en project 1e graad)

Bavo

Deborah Santens (Aardrijkskunde, natuurwetenschappen, wetenschappelijk werk en project 1e graad)

Warre Schauwvliege (Fysica en aardrijkskunde 2e graad)

warre

Ilse Martens (aardrijkskunde 3 de graad)

Ilse-196x300

Ilse Mariën (chemie, natuurwetenschappen)

Ilse

Arne Peleman (chemie, biologie 2e en 3e graad, seminarie wet.)

PelemanArne-194x300

Sofie Lamon (Nederlands 1e graad)

1-Sofie Lamon

Peter Algoet (Nederlands 2e graad, aanvullend Duits, seminarie humane wet.)

Lore De Smet (Nederlands en Duits 3e graad)

Lore

Ludo Roggeman (Lichamelijke opvoeding 1e graad)

Stijn Desmet (Lichamelijke opvoeding 2e en 3e graad)

Afbeelding

Hanna Michotte (nc zedenleer 1e graad)

1-Hanna Michotte

Katja Sliwinski (NC zedenleer 2e en 3e graad)

Katja