Team

Olivier Szafiro (Directeur bovenbouw)

Olivier

Bram De Rycke (Directeur middenschool)

Bram

Sabine Hoste (Leerlingenbegeleiding 1e graad)

Sabine-199x300

Liesbet Coens (Leerlingenbegeleiding 2e en 3e graad)

Liesbet Coens

Patricia Orlans (Financiële administratie)

Patricia-199x300

Lynn Demartin (Personeels- en leerlingenadministratie)

Lynn Demartin secr

Gerd De Poorter (Facility manager)

Carine Anseeuw (Onthaal)

Marie Lippens (Artistieke opvoeding 1e graad)

Marie

Frédéric Van Vosselen (Latijn 1e, 2e en 3e graad)

Frederic

Kris Wayenberg (Latijn 1e en 2e graad)

Bewaren

Emilio Claeys (Wiskunde 1e graad)

Emilio

Sofie Provoost (Wiskunde en informatica 2e graad)

Anne-Laure Devlaminck (Wiskunde 2e en 3e graad)

ANDE

Bewaren

Dimitri Van Hecke (Wiskunde, onderzoekscompetenties 3e graad)

DIVA

Frederik Rousseau (Economie, geschiedenis 2e en 3e graad, aanvangsbegeleiding)

Fred

Charlotte Vanderstuyft (Frans, (CLIL-)economie 1e graad, coöperatief leren)

Charlotte

Véronique De Cock (Frans en informatica 2e graad)

Ines Trog (Frans 2e en 3e graad)

Camille Bilquin (Engels 1e graad)

Petra Meyns (Engels 1e en 2e graad)

Petra Meyns

Caroline Pieters (Engels en Spaans 3e graad)

Caroline

Bavo Berth (Techniek, wetenschappelijk werk en project 1e graad)

Bavo

Deborah Santens (Aardrijkskunde, natuurwetenschappen, wetenschappelijk werk en project 1e graad)

Warre Schauwvliege (Fysica en aardrijkskunde 2e graad)

Ilse Martens (aardrijkskunde 2de en 3de graad)

Ilse-196x300

Ilse Mariën (chemie, onderzoekscompenties 3e graad, CLIL-science)

Ilse

Arne Peleman (chemie, biologie 2e en 3e graad, seminarie wet.)

PelemanArne-194x300

Sofie Lamon (Nederlands 1e graad)

1-Sofie Lamon

Hanne Verstraete (Nederlands en GOK eerste graad)

Rik Vandecasteele (Nederlands en Duits 2e en 3e graad)

Rik-199x300

Peter Algoet (Nederlands 2e graad, aanvullend Duits, seminarie humane wet.)

Lore De Smet (Nederlands en Duits 3e graad)

Lore

Ludo Roggeman (Lichamelijke opvoeding 1e graad)

Stijn Desmet (Lichamelijke opvoeding 2e en 3e graad)

Afbeelding

Hanna Michotte (nc zedenleer 1e graad)

1-Hanna Michotte

Katja Sliwinski (NC zedenleer 2e en 3e graad)

Katja