Studierichtingen

De IVG-School is een zuivere ASO-School. Diverse studierichtingen worden ingericht vanaf de eerste graad tot en met de derde graad.

Eerste Graad

Infobrochure middenschool

Eerste leerjaar A

 • Latijn
 • STEM
 • Economie & organisatie

Tweede leerjaar A

 • Latijn
 • Moderne Wetenschappen (met project taal- en talentontwikkeling)

Tweede Graad

 • Latijn
 • Wetenschappen
 • Economie

Derde Graad

 • Latijn-Wetenschappen
 • Latijn-Wiskunde
 • Wetenschappen-Wiskunde
 • Moderne Talen- Wetenschappen
 • Economie-Moderne Talen

 

Lessentabel voor de Middenschool

1e graad (1e en 2e jaar)

 

1A

 

Ons IVG-uur

1 lesuur

 

Coaching & Masterclass

2 lesuren

 

 

Groeivakken

worden gegeven in alle modules

vak

lesuren

Wiskunde

3

Nederlands

2

Frans

3

Engels
Lichamelijke opvoeding

2

NC Zedenleer

2

 

WOYO-uren

worden gegeven in alle modules

vak

lesuren

Wiskunde

4

Nederlands
Frans
Engels

 

Projecten

vak

lesuren

Verschillende projecten per thema

2

2

2

2

2

 

Keuzevakken

LATIJN

ECONOMIE & ORGANISATIE

STEM

3 lesuren 3 lesuren

3 lesuren

2A

 

Ons IVG-uur

1 uur

 

 

Coaching & Masterclass

2 lesuren

 

 

Groeivakken

worden gegeven in alle modules

vak

lesuren

Wiskunde

4

Nederlands

4

Frans

3

Engels

2

Lichamelijke opvoeding

2

NC Zedenleer

2

 

 

Projectvakken

worden gegeven in 2 van de 4 modules

vak

lesuren

Artistieke Opvoeding

2

Geschiedenis

3

Natuurwetenschappen

3

Techniek

3

AardrijkskundeofAardrijkskunde CLIL Frans

of

Aardrijkskunde CLIL Engels

2

Wetenschappelijk Werk

3

 

 

Keuzevakken

2A Latijn

wordt gegeven in alle modules

of

2A MW

worden gegeven in 2 van de 4 modules

vak

lesuren

vak

lesuren

Latijn

4

EconomieofEconomie CLIL Frans

4

STEM

4

 

Lessentabel tweede graad

3de jaar (3ASO)

 

  Latijn Wetenschappen Economie
basisvorming en fundamenteel gedeelte (eigen aan de richting)
nc zedenleer 2 2 2
Nederlands 4 4 4
Frans 3 3 3
Engels 3 3 3
wiskunde 4 5 4
geschiedenis 2 2 2
aardrijkskunde 1 1 1
fysica 1 2 1
biologie 1 2 1
chemie 1 2 1
lich. opvoeding 2 2 2
 
IVG-uur (coaching) 1 1 1
Latijn 4
economie 4
complementair gedeelte
wiskunde +1
fysica +1
chemie +1
masterclass wetenschappen 1 1
masterclass wiskunde 1 1
masterclass talen 1 1
32 uur 32 uur 32 uur
 
IVG-Academy (vrije keuze) 2 2 2

 

+ = extra uren voor reeds bestaande vakken van de basisvorming

 

In de masterclass wordt verdiepend en/of remediërend gewerkt, afhankelijk van de noden van de leerlingen.

 

Tijdens het wekelijkse IVG-uur worden al onze leerlingen van 3ASO in zes groepen verdeeld (van maximum 12 leerlingen) en gaan ze samen met hun coach aan de slag. Deze structurele coaching draait rond studieplanning, leren leren, probleemoplossend vermogen, zelfregulering, zelfkennis, sociale vaardigheden, welbevinden, …

 

 

 

4de jaar (4ASO)

 

  Latijn Wetenschappen Economie
basisvorming en fundamenteel gedeelte (eigen aan de richting)
nc zedenleer 2 2 2
Nederlands 4 4 4
Frans 3 3 3
Engels 3 3 3
wiskunde 4 5 4
geschiedenis 2 2 2
aardrijkskunde 1 1 1
fysica 1 2 1
biologie 1 2 1
chemie 1 2 1
lich. opvoeding 2 2 2
Latijn 4
economie 4
masterclass Latijn 1
masterclass wetenschappen 1
masterclass ICT 1
complementair gedeelte
wiskunde +1
fysica +1
chemie +1
masterclass wetenschappen 1 1
masterclass wiskunde 1 1
masterclass talen 1 1
32 uur 32 uur 32 uur
 
IVG-Academy (vrije keuze) 2 2 2

 

+ = extra uren voor reeds bestaande vakken van de basisvorming

 

In de masterclass wordt verdiepend en/of remediërend gewerkt, afhankelijk van de noden van de leerlingen.

 

 

Lessentabel derde graad (5de en 6de jaar)

 

EcMt MtWet LatWet LatWis WetWis
basisvorming en fundamenteel gedeelte (eigen aan de richting)
NC Zedenleer  2      2     2     2        2
Nederlands 4       4      4     4       4
Frans 4       4      3      3       3
Engels 3       3      2      2       2
wiskunde 3       4      4      7       7
natuurwetenschappen 2       -       -       -       -
biologie -   1 / 2   1 / 2     1     1 / 2
chemie -     2     2    1     2
fysica -     2    2    1     2
geschiedenis 2    2    2    2     2
aardrijkskunde 1 2 / 1 2 / 1 1 2 / 1
lich. opvoeding 2  2  2 2     2
economie 4 - - - -
Latijn - - 4 4 -
Duits 2 2 - - -
complementair gedeelte
fysica + 1
chemie + 1
seminarie economie 1 - - - -
seminarie basiseconomie - - - - 1
keuzeseminarie 1 * 1 1 1 - 1
keuzeseminarie 2 * 1 1 1 - 1
32 uur 32 uur 32 uur 32 uur 32 uur

 

IVG-Academy (vrije keuze) 2 2 2 2 2

EcMt: Economie-Moderne Talen

MtWet: Moderne Talen-Wetenschappen

LatWet: Latijn-Wetenschappen

LatWis: Latijn-Wiskunde

WetWis: Wetenschappen-Wiskunde+ = extra uren voor reeds bestaande vakken van de basisvorming

 

* Semester 1: keuze uit                                             * Semester 2: keuze uit

Wereldliteratuur                                                         Wetenschappen (uitbreiding)

Kunst & cultuur                                                          Duits (uitbreiding)

Ecologie & wetenschappen                                        Kunst & cultuur

Humane wetenschappen                                            Retorica

 

Geef een reactie