Organogram

Onze IVG-school is een huis met veel kamers en bijgevolg ook veel bewoners. Eerst en vooral zijn er de leerlingen, leerkrachten, opvoedend personeel en directies van de basisschool en de secundaire afdeling. De directies maken ook deel uit van het “directiecomité”, dat is het schoolbestuur dat zich vooral ontfermt over de zakelijke kanten van onze school: de infrastructuur. In dat kader werkt het directiecomité nauw samen met “de Immobilière” – eigenaar van de gebouwen in de Nederkouter 110-112.

IVG -School : Inspirerend Vrijdenkend Geëngageerd

 

Op pedagogisch vlak werken de directies nauw samen met de leerkrachten. Voor de secundaire afdeling is dit het pedagogisch college, hierin zijn alle leerkrachten vertegenwoordigd. Ook de basisschool kent een gelijkaardige structuur.

Onze IVG-school kent heel wat partners. Naast de school- en leerlingenraad krijgt ze flinke ondersteuning van de Oudleerlingenbond, ook gekend als “Union”. Deze staat ook in voor de organisatie van de extra taallessen op onze school, maar is ook altijd bereid om een handje toe te steken bij activiteiten.

Reacties zijn gesloten.