Organogram

Onze IVG-School is een huis met veel kamers en bijgevolg ook veel bewoners. Eerst en vooral zijn er de leerlingen, ouders, leerkrachten, opvoedend personeel, keukenteam, poetsteam, klusteam en directies van de basisschool en de secundaire afdeling. Allen zijn even belangrijk en verdienen evenveel respect en waardering.

De directies komen wekelijks samen in hun ‘Directiecomité’. Hiernaast overleggen de directeurs regelmatig met de leden van het ‘Bureau’, dat de Inrichtende Macht (vzw. IVG-Scholengroep) vertegenwoordigt.

De leden van dit bureau zijn:

  • Mevr. Martine Verhoeve (Voorzitter)
  • Dhr. Luc Pylyser (Secretaris),
  • Dhr. Jan Mariën (Penningmeester),
  • Dhr. Christian Segaert (Infrastructuur)
  • Mevr. Isabelle Janssens (onderwijskundige aangelegenheden).

Voorts is er ook de ‘CVBA Immobilière’ dat eigenaar is van de schoolgebouwen en heel nauw samenwerkt met de vzw IVG-Scholengroep en de directies. De IVG-School wil op een participatieve manier het schoolbeleid vormgeven. Ook op dit overleg- en beleidsniveau worden de waarden van ons pedagogisch project hoog in het vaandel dragen: wederzijds respect, empathie, vriendschap, openheid van geest, verbondenheid, open, eerlijke communicatie enz… .

IVG -School : Inspirerend Vrijdenkend Geëngageerd

 

Op pedagogisch vlak werken de directies nauw samen met de leerkrachten. Voor de secundaire afdeling is dit het pedagogisch college, hierin zijn alle leerkrachten vertegenwoordigd. Ook de basisschool kent een gelijkaardige structuur.

Onze IVG-school kent heel wat partners. Naast de school- en leerlingenraad krijgt ze flinke ondersteuning van de Oudleerlingenbond, ook gekend als “Union”. Deze staat ook in voor de organisatie van de extra taallessen op onze school, maar is ook altijd bereid om een handje toe te steken bij activiteiten.

Reacties zijn gesloten.