Een STERK verhaal

2016-05-01 web 2In de verbrede eerste graad is STERK (talenbeleid) één van de drie pijlers (er is ook nog STEM+ en Interculturele Competenties). Dat bleek de voorbije dagen met het bezoek van de leerlingen uit het Waalse Perwez in het kader van een uitwisselingsproject en met de infoavond voor leerlingen en ouders over ons CLIL-project dat vanaf september 2016 uitbreiding neemt.

2016-05-01 web 5De voorbije twee schooljaar werkte onze IVG-School verder aan de vernieuwing. Ook binnen het vreemdetalenonderwijs. Zo werd er in het tweede middelbaar gestart met de lessen CLIL-économie. Charlotte Vanderstuyft, leerkracht economie en Frans, biedt haar cursus aan in twee talen: het Nederlands en het Frans. Vanaf september komt er een vervolg in het tweede middelbaar met de lessen aardrijkskunde in het Frans en het Engels.
Het is opnieuw leerkracht Vanderstuyft die deze lessen op zich zal nemen in het Frans. Zij krijgt gezelschap van Deborah Santens, al een paar jaar leerkracht aardrijkskunde op onze school, met een cursus CLIL-geography.

2016-05-01 web 3Naast de opgedane kennis in een zaakvak, bleek de voorbije jaren dat vooral de spreekdurf in de vreemde taal toeneemt bij onze leerlingen. Die durf hadden ze vorige week ook al nodig om met hun Waalse vrienden uit Perwez te kunnen communiceren. Na het mailen de voorbije maanden, nu dus de kennismaking ‘in real life’.

 

2016-05-01 web 4

Later in de maand mei trekken onze eerstejaars ook nog naar de Bergues, Opaalkust en Boulogne-sur-Mer. Ook dan zullen ze uitgedaagd worden om zoveel mogelijk de taal van Molière te gebruiken.

Back to top

Geef een reactie