Geslaagde onthaalweek in de middenschool

1-20150901_100644De onthaalweek is geslaagd. Leerlingen, leerkrachten en ouders gaven heel positieve feedback over de verschillende activiteiten. De eerste vriendschappen tussen onze nieuwe leerlingen zijn gesmeed (voor het eerst zijn er meer leerlingen vanuit andere basisscholen dan de onze), de groepen gevormd. Iedereen is klaar voor de start van de lessen op maandag 7 september en dat geeft een bijzonder prettig gevoel aan leerkrachten, leerlingen en hun ouders!

 

 

 

De onthaalweek haalde zelfs de krant met een artikel in De Gentenaar over de workshop expressie van acteur Ben Rottiers, Pol van FC De Kampioenen. Ook deze activiteit stond in het teken van de opbouw van het welbevinden op onze IVG-School”, aldus Petra Meyns van de leerlingenbegeleiding. 1-20150903_092725
Samen met haar collega was Sabine Hoste de organisator van deze onthaalweek. “De vele activiteiten staan in het teken van het zorgcontinuüm van onze leerlingenbegeleiding. Niet alleen de leuke, creatieve groepsactiviteiten kaderen hierin, ook de peilingen naar de beginsituatie van de leerlingen. Op die manier kunnen we maandag al bijna meteen aan geïndividualiseerd aan de slag.”

Gezichten spreken boekdelen

Gezichten spreken boekdelen

De selfie van de week!

De selfie van de week!

Groepsdynamica kweken tijdens de workshop sport

Groepsdynamica kweken tijdens de workshop sport

Café français, op een ludieke manier in contact komen met het Frans

Café français, op een ludieke manier in contact komen met het Frans

Ook directeur Kris Van Huynegem was opgetogen met deze geslaagde onthaalweek. Hij wil uitdrukkelijk de leerkrachten loven voor het vele voorbereidende werk tijdens de vakantie.

Ook voor leerkrachten Sofie Lamon (l) en Hanna Michotte (r) was alles nieuw

Ook voor leerkrachten Sofie Lamon (l) en Hanna Michotte (r) was alles nieuw

Back to top

Geef een reactie