leerlingencontact: groei naar zelfbewustzijn!

1Met een goed gevoel sluiten we straks het eerste semester af. Na een veeleisende examenperiode konden onze leerlingen gisteren genieten van IVG-Scoop: we speelden 10 films af die ons pedagogisch project illustreren of kracht bijzetten (oa Trouw met mij!, Mustang, la Haine, Milk, Goodbye Lenin, enz… ). De leerlingen ‘kochten’ eerst een ticketje volgens hun voorkeur bij Mevr. Demartin en gingen vervolgens naar een klaslokaal  voor de filmvoorstelling. Mevr. Anseeuw, ging gezwind de klassen rond met popcorn en koekjes.

Deze voormiddag  werden ons leerlingen verwacht op een leerlingencontact: wij vinden het op de IVG-School belangrijk dat onze leerlingen meer en meer bewust omgaan met hun eigen leerproces. Om deze reden starten we nu ook, naast oudercontacten, met structurele leerlingencontacten. Tijdens deze gesprekken zullen onze leerkrachten de leerlingen aanzetten om na te denken over de oorzaken van hun goede of minder goede leerprestaties en studieattitude, hen stimuleren om zelf met oplossingen of aanpassingen voor de dag te komen, hen doen inzien wat ze wel/niet moeten doen en waarom/waarom niet en hen stimuleren om zelf antwoorden op deze vragen te formuleren. Hen aanzetten tot deze zelfbevraging  vinden wij zeer zinvol in hun groei naar zelfstandigheid, zin voor verantwoordelijkheid en zelfsturing. Deze namiddag organiseren we,aansluitend, de traditionelere ‘inkijk examens’.3

Gisteren kwamen ook de leerlingen van het Brusselse, Frnstalige  Collège St-Hubert op bezoek. Zoals ieder jaar organiseert Mevr. Trog een uitwisselingsproject: onze leerlingen gaan 10 dagen ginds op school (met overnachting in gastgezinnen- de ouders van de Brusselse leerlingen) en zij komen 10 dagen bij ons de lessen volgen (eveneens met overnachting). Gisteren was er een tweede kennismakingsdag: de leerlingen aten eerste gezellig samen in ons Salon (zelfgemaakte vegetarische lasagna door ons topkeukenteam) en nadien hebben onze leerlingen hun leeftijdsgenoten door de historische binnenstad van Gent gegidst.

4 6 7 8 9 10

 

Back to top

Geef een reactie