ouder-coach-leerlingencontact

llc2llc1

 

 

 

 

 

Een primeur in 3ASO! Deze avond organiseren we voor het eerst een leerling-ouder-coachcontact dat door de leerlingen zélf is voorbereid tijdens het IVG-uur samen met hun coach. We wensen onze leerlingen immers inzicht te verschaffen in hun eigen leerproces door hen te coachen rond zelfregulering, zelfkennis, probleemoplossend vermogen, sociale vaardigheden, … #reflecteren

Back to top

Geef een reactie