SID- In beurs 2020

2020 SID inGisteren trokken onze laatstejaars naar de SID-In beurs in functie van hun studiekeuze volgend jaar. Voor vele jongeren is deze studiekeuze beslist geen sinecure.

Vanaf het vijfde middelbaar organiseert onze school beroepsnuffelstages tijdens de paasvakantie: leerlingen geven aan in welke sector zij zich later professioneel zien evolueren. Vervolgens zoekt de school een geschikte stageplaats (bij een apotheker, boekhouder, bedrijfsmanager, journalist, galerij-houder, vroedvrouw, tandarts, kine, dierenarts,…), waar onze leerlingen de ‘sfeer’ kunnen opsnuiven en beter inschatten of deze job iets voor hen is. Deze ervaring kan hen helpen om vervolgens de meest ideale studierichting te zoeken om deze job uit te oefenen.

Hiernaast organiseren we ook info-sessies op school en spendeert onze leerkracht Mevr. Sliwinski een aantal lesuren specifiek rond studieloopbaan.

Back to top

Geef een reactie