IVG-Academy (Aanvullende taallessen)

Taallessen, van belang voor wereldburgers

 IVG-Academy: Aanvullende taallessen buiten het curriculum

 Taalonderricht blijft cruciaal in het project van de IVG-School: iedere taal is immers een venster op de wereld en, zoals een vader het ooit mooi verwoordde: een huis met vele vensters, daar is veel licht! Onze leerlingen worden dus begeleid in hun evolutie naar wereldburgerschap. Dat, naast het opleiden tot participatieve cultuurwezens, is voor ons een fundamentele opdracht, zeker in onze meer en meer gemondialiseerde samenleving

Vanaf het derde middelbaar kunnen onze leerlingen, naast het gewone lessenpakket, elk  schooljaar een bijkomend taalatelier volgen. Elke cursus wordt ingericht vanaf 20  deelnemers. 

In de tweede graad is er keuze* tussen: 

  • Spaans 
  • Chinees 

In de derde graad is er keuze* tussen: 

  • Italiaans 
  • Russisch 

 

Deze taalateliers bestaan uit twee luiken:

  • Taalvaardigheid
  • Geschiedenis, cultuur, godsdienst en actualiteit van het taalgebied.

Het is niet de bedoeling om onze leerlingen in 1 schooljaar bijvoorbeeld Russisch te laten spreken maar eerder om hen te initiëren in een voor hen niet zo bekende cultuurregio. Bij de taalateliers van de traditionele Europese talen (Frans, Duits, Engels, Spaans, …) zal de focus sterker op het taalkundig luik liggen dan bij de taalateliers van de meer ‘exotische’ talen, waar de focus evenveel op de kennismaking met de cultuur zal komen te liggen.

 

 *Aanbod schooljaar 24/25

Taal- en studiereizen naar Frankrijk, Engeland, Duitsland en Spanje.

Geef een reactie