Studierichtingen

De IVG-School is een doorstroomschool. Diverse studierichtingen worden ingericht vanaf de eerste graad tot en met de derde graad.

Eerste graad

Eerste leerjaar A

Tweede leerjaar A

 • STEM-Wetenschappen
 • Moderne talen & Wetenschappen
 • Klassieke Talen (Latijn – Grieks)
 • Economie & Organisatie

Tweede graad

Eerste leerjaar (3ASO) 2021-2022

 • Latijn
 • Natuurwetenschappen
 • Economische wetenschappen
 • Humane wetenschappen
 • Moderne talen

Tweede leerjaar (4ASO)

 • Latijn
 • Wetenschappen
 • Economie

Derde graad

 • Latijn – Wetenschappen
 • Latijn – Wiskunde
 • Wetenschappen – Wiskunde
 • Moderne Talen – Wetenschappen
 • Economie – Moderne Talen

 

Lessentabel eerste graad

1A

Ons IVG-uur

1 lesuur

 

Coaching & Masterclass

2 lesuren

 

Groeivakken

worden gegeven in alle modules

vak

lesuren

Wiskunde

3

Nederlands

2

Frans

3

Engels
Lichamelijke opvoeding

2

NC Zedenleer

2

 

WOYO-uren

worden gegeven in alle modules

vak

lesuren

Wiskunde

4

Nederlands
Frans
Engels

 

Projecten

vak

lesuren

Verschillende projecten per thema

2

2

2

2

2

 

Keuzevakken

LATIJN

ECONOMIE & ORGANISATIE

STEM

3 lesuren 3 lesuren

3 lesuren

2A

Ons IVG-uur

1 uur

 

Coaching & Masterclass

2 lesuren

 

Groeivakken

worden gegeven in alle modules

vak

lesuren

Wiskunde

4

Nederlands

4

Frans

3

Engels

2

Lichamelijke opvoeding

2

NC Zedenleer

2

 

Projectvakken

worden gegeven in 2 van de 4 modules

vak

lesuren

Artistieke Opvoeding

2

Geschiedenis

3

Natuurwetenschappen

3

Techniek

3

AardrijkskundeofAardrijkskunde CLIL FransofAardrijkskunde CLIL Engels

2

Wetenschappelijk Werk

3

 

Keuzevakken

2A Latijn

wordt gegeven in alle modules

of

2A MW

worden gegeven in 2 van de 4 modules

vak

lesuren

vak

lesuren

Latijn

4

EconomieofEconomie CLIL Frans

4

STEM

4

 

Lessentabel tweede graad

3de jaar (3ASO)

2022-02-24 Folder IVG-School 3+4

  Latijn Nat.wet. Econ. wet. Mod. talen Hum. wet.
vrijzinnig-humanisme (nc zedenleer)

2

2

2

2

2

actief wereldburgerschap

1

1

1

1

1

economische & financiële competenties

1

1

1

1

1

ruimtelijk bewustzijn

1

1

1

1

1

Nederlands

4

4

4

4

4

Frans

3

3

3

3

3

Engels

3

3

3

3

3

taalateliers

3

Duits

2

Latijn

4

historisch bewustzijn

2

2

2

2

2

filosofie, kunst & cultuur

2

gedragswetenschappen & sociologie

3

economie

4

wiskunde

5

5

5

4

4

exacte wetenschappen & technologie

3

7

3

3

3

lich. opvoeding

2

2

2

2

2

IVG-uur (coaching)

1

1

1

1

1

WOYO+ *

6 (van elk vak in rood 1 uur)

32 uur

32 uur

32 uur

32 uur

32 uur

IVG-Academy (vrije keuze)

2

2

2

2

2

* WOYO+ staat voor working on your own
+ aandacht voor doelgerichte differentiatie
+ groei naar autonomie
+ samen leren
via verlengde instructie, taakbrieven, peer-tutoring, stille werkruimte, …

Tijdens het wekelijkse IVG-uur worden al onze leerlingen van 3ASO in zes groepen verdeeld (van maximum 12 leerlingen) en gaan ze samen met hun coach aan de slag. Deze structurele coaching draait rond studieplanning, leren leren, probleemoplossend vermogen, zelfregulering, zelfkennis, sociale vaardigheden, welbevinden, …

 

4de jaar (4 Doorstroom)

  Latijn Nat.wet. Econ. wet. Mod. talen Hum. wet.
vrijzinnig-humanisme (nc zedenleer)

2

2

2

2

2

actief wereldburgerschap

1

1

1

1

1

computationeel denken (CLIL)

1

1

1

1

1

ruimtelijk bewustzijn

1

1

1

1

1

Nederlands

4

4

4

4

4

Frans

3

3

3

3

3

Engels

3

3

3

3

3

taalateliers

3

Duits

2

Latijn

4

historisch bewustzijn

2

2

2

2

2

filosofie, kunst & cultuur

2

gedragswetenschappen & sociologie

3

economie

4

wiskunde

5

5

5

4

4

exacte wetenschappen & technologie

3

7

3

3

3

lich. opvoeding

2

2

2

2

2

bootcamp (Science, Languages, Economics, Math) 1 1 1 1 1
WOYO+ * en coaching

6 (van elk vak in rood 1 uur)

32 uur

32 uur

32 uur

32 uur

32 uur

IVG-Academy (vrije keuze)

2

2

2

2

2

* WOYO+ staat voor working on your own
+ aandacht voor doelgerichte differentiatie
+ groei naar autonomie
+ samen leren
via verlengde instructie, taakbrieven, peer-tutoring, stille werkruimte, …

 

Lessentabel derde graad (5de en 6de jaar)

EcMt MtWet LatWet LatWis WetWis
vrijzinnig-humanisme (nc zedenleer)  2      2     2     2        2
Nederlands 4       4      4     4       4
Frans 4       4      3      3       3
Engels 3       3      2      2       2
wiskunde 3       4      4      7       7
natuurwetenschappen 2       -       -       -       -
biologie -   1 / 2   1 / 2     1   1 / 2
chemie -     2     2    1     2
fysica -     2    2    1     2
geschiedenis 2    2    2    2     2
aardrijkskunde 1 2 / 1 2 / 1 1 2 / 1
lich. opvoeding 2  2  2 2     2
economie 4 - - - -
Latijn - - 4 4 -
Duits 2 2 - - -
fysica + 1
chemie + 1
Duits +1 +1
seminarie economie 1 - - - -
seminarie kunstgeschiedenis & wereldliteratuur 1 - - - -
seminarie basiseconomie - - - - 1
masterclass wetenschappen - 1 1 - 1
masterclass wiskunde - - 1 - 1
32 uur 32 uur 32 uur 32 uur 32 uur

 

IVG-Academy (vrije keuze) 2 2 2 2 2

EcMt: Economie-Moderne Talen

MtWet: Moderne Talen-Wetenschappen

LatWet: Latijn-Wetenschappen

LatWis: Latijn-Wiskunde

WetWis: Wetenschappen-Wiskunde

+ = extra uren voor reeds bestaande vakken van de basisvorming

Geef een reactie