Studierichtingen

De IVG-School is een doorstroomschool. Diverse studierichtingen worden ingericht vanaf de eerste graad tot en met de derde graad.

Eerste graad

Eerste leerjaar A

Tweede leerjaar A

 • STEM – Wetenschappen
 • Moderne talen & Wetenschappen
 • Klassieke Talen (Latijn – Grieks)
 • Economie & Organisatie
 • Maatschappij en Welzijn

Tweede graad

 • Latijn
 • Natuurwetenschappen
 • Economische wetenschappen
 • Humane wetenschappen
 • Moderne talen

Derde graad

Eerste leerjaar (5ASO) 2023-2024

 • Latijn – Moderne Talen (nieuw!)
 • Latijn – Wetenschappen
 • Latijn – Wiskunde
 • Wetenschappen – Wiskunde
 • Moderne Talen – Wetenschappen
 • Economie – Moderne Talen
 • Economie – Wiskunde (nieuw!)
 • Humane wetenschappen (nieuw!)
 • Moderne talen (nieuw!)

Tweede leerjaar (6ASO) 2023-2024

 • Latijn – Wetenschappen
 • Latijn – Wiskunde
 • Wetenschappen – Wiskunde
 • Moderne Talen – Wetenschappen
 • Economie – Moderne Talen

 

Lessentabel eerste graad

1A en 2A 

1A  2A 
IVG-uur  1
wiskunde  3
Nederlands  2
Frans  3
Engels  1
natuurwetenschappen  2
Aardrijkskunde (ruimtelijk bewustzijn)  -
vrijzinnig-humanisme (nc zedenleer)  2
lich. opvoeding  2
WOYO+ *  5 + 2  5 + 2
projecten per thema  6
keuzevakken (Latijn, economie, STEM,  Moderne talen, Lifestyle)  -
Basisopties: keuze uit
Klassieke talen  - 5
Economie & organisatie  -
STEM-wetenschappen  -
Moderne talen & wetenschappen  -
Maatschappij & welzijn  -
32 + 2 uur  32 + 2 uur

 

 * WOYO+ staat voor working on your own 

 + aandacht voor doelgerichte differentiatie 

 + groei naar autonomie 

 + samen leren 

 via verlengde instructie, taakbrieven, peer-tutoring, stille werkruimte 

 * WOYO+ omvat de vakken Nederlands, wiskunde, Frans en Engels  * WOYO+ houdt ook 10-tal coachingsgesprekken per jaar in  * WOYO+ voorziet 1 tot 3u masterclass in functie van differentiatie

 

Lessentabel tweede graad

3de jaar (3ASO)

2022-02-24 Folder IVG-School 3+4

  Latijn Nat.wet. Econ. wet. Mod. talen Hum. wet.
vrijzinnig-humanisme (nc zedenleer)

2

2

2

2

2

actief wereldburgerschap

1

1

1

1

1

economische & financiële competenties

1

1

1

1

1

ruimtelijk bewustzijn

1

1

1

1

1

Nederlands

4

4

4

4

4

Frans

3

3

3

3

3

Engels

3

3

3

3

3

taalateliers

3

Duits

2

Latijn

4

historisch bewustzijn

2

2

2

2

2

filosofie, kunst & cultuur

2

gedragswetenschappen & sociologie

3

economie

4

wiskunde

5

5

5

4

4

exacte wetenschappen & technologie

3

7

3

3

3

lich. opvoeding

2

2

2

2

2

IVG-uur (coaching)

1

1

1

1

1

WOYO+ *

6 (van elk vak in rood 1 uur)

32 uur

32 uur

32 uur

32 uur

32 uur

IVG-Academy (vrije keuze)

2

2

2

2

2

* WOYO+ staat voor working on your own
+ aandacht voor doelgerichte differentiatie
+ groei naar autonomie
+ samen leren
via verlengde instructie, taakbrieven, peer-tutoring, stille werkruimte, …

Tijdens het wekelijkse IVG-uur worden al onze leerlingen van 3ASO in zes groepen verdeeld (van maximum 12 leerlingen) en gaan ze samen met hun coach aan de slag. Deze structurele coaching draait rond studieplanning, leren leren, probleemoplossend vermogen, zelfregulering, zelfkennis, sociale vaardigheden, welbevinden, …

 

4de jaar (4 Doorstroom)

  Latijn Nat.wet. Econ. wet. Mod. talen Hum. wet.
vrijzinnig-humanisme (nc zedenleer)

2

2

2

2

2

actief wereldburgerschap

1

1

1

1

1

computationeel denken (CLIL)

1

1

1

1

1

ruimtelijk bewustzijn

1

1

1

1

1

Nederlands

4

4

4

4

4

Frans

3

3

3

3

3

Engels

3

3

3

3

3

taalateliers

3

Duits

2

Latijn

4

historisch bewustzijn

2

2

2

2

2

filosofie, kunst & cultuur

2

gedragswetenschappen & sociologie

3

economie

4

wiskunde

5

5

5

4

4

exacte wetenschappen & technologie

3

7

3

3

3

lich. opvoeding

2

2

2

2

2

bootcamp (Science, Languages, Economics, Math) 1 1 1 1 1
WOYO+ * en coaching

6 (van elk vak in rood 1 uur)

32 uur

32 uur

32 uur

32 uur

32 uur

IVG-Academy (vrije keuze)

2

2

2

2

2

* WOYO+ staat voor working on your own
+ aandacht voor doelgerichte differentiatie
+ groei naar autonomie
+ samen leren
via verlengde instructie, taakbrieven, peer-tutoring, stille werkruimte, …

 

Lessentabel derde graad

5de jaar (5 Doorstroom)

Zie brochure p.14

6de jaar in 2023-2024

EcMt MtWet LatWet LatWis WetWis
vrijzinnig-humanisme (nc zedenleer)  2      2     2     2        2
Nederlands 4       4      4     4       4
Frans 4       4      3      3       3
Engels 3       3      2      2       2
wiskunde 3       4      4      7       7
natuurwetenschappen 2       -       -       -       -
biologie -    2  2     1   2
chemie -     2     2    1     2
fysica -     2    2    1     2
geschiedenis 2    2    2    2     2
aardrijkskunde 1  1  1 1   1
lich. opvoeding 2  2  2 2     2
economie 4 - - - -
Latijn - - 4 4 -
Duits 2 2 - - -
fysica + 1
chemie + 1
Duits +1 +1
seminarie economie 1 - - - -
seminarie kunstgeschiedenis & wereldliteratuur 1 - - - -
seminarie basiseconomie - - - - 1
masterclass wetenschappen - 1 1 - 1
masterclass wiskunde - - 1 - 1
32 uur 32 uur 32 uur 32 uur 32 uur

 

IVG-Academy (vrije keuze) 2 2 2 2 2

EcMt: Economie-Moderne Talen

MtWet: Moderne Talen-Wetenschappen

LatWet: Latijn-Wetenschappen

LatWis: Latijn-Wiskunde

WetWis: Wetenschappen-Wiskunde

+ = extra uren voor reeds bestaande vakken van de basisvorming

Geef een reactie