Wie zijn we

Onze troeven

  • De IVG-School is een kleine school met een familiale en gemoedelijke sfeer.
  • De leerkrachten kennen al hun leerlingen en gaan met hen om op een ongedwongen manier op basis van wederzijds respect.
  • Bij problemen kunnen de leerlingen bij alle leerkrachten terecht. Naast een goed uitgebouwde leerlingenbegeleiding, is elke leerkracht is bij ons een vertrouwenspersoon, een “groene leerkracht”.
  • De school heeft aandacht voor kinderen met leerstoornissen. Via extra begeleiding wordt getracht de problemen, waarmee ze worden geconfronteerd, beheersbaar te maken. Ons uiteindelijk doel is dat iedereen zijn plaats vindt in de maatschappij.
  • Elk kind is anders, denkt anders, studeert anders. Daarom proberen wij om tijdens de lessen zoveel mogelijk te differentiëren, zodat elke leerling zoveel mogelijk bijleert en zo goed mogelijk op zijn eigen niveau wordt uitgedaagd.
  • Leerlingen, die bepaalde delen van de leerstof niet goed hebben begrepen worden via de vakleerkracht, klassenraad en/of leerlingenbegeleiding verder op weg geholpen.
  • Naast een grondige kennis van wiskunde en wetenschappen, voert de school ook meertaligheid hoog in het vaandel. In onze middenschool worden meer uren Engels ingericht en in heel de secundaire afdeling worden buiten het curriculum 2 extra uren per week besteed aan Frans, Duits, Engels en/of Spaans (zie aanvullende lessen in het menu ‘Studierichtingen’).

Reacties zijn gesloten.