Leerlingenbegeleiding

Begeleiding van leerlingen …
Een wisselwerking tussen leerlingen- school – ouders

De leerlingen van onze IVG-School verdienen een uitgebreide begeleiding. Dit gebeurt op drie vlakken: Leren Leren – Leren Leven – Leren Kiezen in nauwe samenwerking met de leerlingen en hun ouders enerzijds en met het CLB anderzijds.

Leren Leren (Leren en studeren)

Onze IVG-School gaat samen met de leerlingen en hun ouders op zoek naar de kwaliteiten en de werkpunten van elke leerling. Om de leerlingen goed te begeleiden komen de leerkrachten op geregelde tijdstippen in het schooljaar bijeen onder het voorzitterschap van de directeur of zijn afgevaardigde. Zij vormen dan samen de “begeleidende klassenraad”. Zij bespreken de resultaten, de studiehouding, het gedrag en de evolutie van de leerlingen. Als de begeleidende klassenraad vaststelt dat er een bepaalde kennisachterstand werd opgelopen, zal hij de leerling zeggen hoe die achterstand kan worden weggewerkt. Hetzelfde kan gebeuren met leerattitudes en gedrag.

In het begin van het schooljaar krijgen onze leerlingen van het eerste middelbaar klassikaal een aantal tips en een werkmethode mee. Later wordt verder gewerkt met die leerlingen die bijkomende begeleiding nodig hebben. Iedereen krijgt wekelijks de gelegenheid om onder begeleiding te werken en om studiehulp te krijgen indien nodig.

Leerlingen die beneden hun mogelijkheden presteren en daardoor dreigen te mislukken worden door de klassenraad naar de avondstudie verwezen en kunnen eventueel gebruik maken van huiswerkbegeleiding.

Een diploma krijg je nooit zomaar cadeau. Wil je resultaat halen, dan is er maar één weg: leren efficiënt werken, en dat dan ook nog doen…

De vaststellingen van de begeleidende klassenraad worden aan de ouders gemeld via de klastitularis / coach, via een mededeling in de agenda of op het rapport, of per brief. Al die vaststellingen, samen met de resultaten op het rapport, dienen om de beslissing op het einde van het jaar voor te bereiden.

Er worden per schooljaar verschillende oudercontacten voorzien:

 • na het eerste rapport
 • na de eerste examens
 • na het vierde rapport
 • op het einde van het schooljaar is er mogelijkheid tot contact na de uitdeling van de rapporten

Een gesprek met de directie of met leerkrachten, in het belang van de leerlingen, is altijd mogelijk op afspraak.

Leren Kiezen (Onderwijsloopbaan)

Welke studierichting je ook kiest… Om te slagen moet je werken. We willen immers alle leerlingen een degelijke bagage aan kennis en vaardigheden meegeven om hogere studies aan te vatten en om later een succesrijke carrière uit te bouwen. Dat loopt niet altijd van een leien dakje. Sommige leerlingen hebben een stok achter de deur nodig om ze aan het werk te krijgen, of ze hebben wat extra hulp en begeleiding nodig om te leren hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden, om te leren hoe grondig ze hun leerstof moeten kennen of om hun werk beter te leren plannen.

De leerlingen van de middenschool starten met een Individueel LeerTraject (ILT) dat gebaseerd is op de informatie vanuit de basisschool, maar ook de leerling en zijn ouders krijgen mee inspraak om elk jaar opnieuw de juiste keuze te maken. Vooral bij graadsoverstijging is een duidelijk beeld van de leerling nodig.

Leren Leven (Psychisch en sociaal functioneren + Preventieve gezondheidszorg)

Misschien wel de belangrijkste tak van onze IVG-boom is “Leren Leven”. Opvoeden of begeleiden in het leven is de belangrijkste taak voor de leerkrachten binnen onze IVG-School. Tweewekelijks zit de cel leerlingenbegeleiding met het CLB samen om bepaalde psycho-emotionele problemen bij leerlingen te bespreken en aan te pakken.

CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding)

De IVG-School werkt samen met het CLB van het GO! (Gemeenschapsonderwijs). Het CLB-team staat in voor medisch schooltoezicht en begeleidt kinderen met leermoeilijkheden en sociale of psychologische problemen.

Een medewerker zorgt voor contacten tussen ouders, leerkrachten en directie. Hij/zij woont klassenraden bij en neemt deel aan de oudercontacten, die door de school worden georganiseerd. Dit stelt hem in staat om beter en efficiënter te helpen bij de verdere studiekeuze.

Het CLB kan op school gecontacteerd worden via de coördinator leerlingenbegeleiding op het nummer 09 265 70 67.

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) biedt informatie, hulp en begeleiding op vraag van de leerlingen, ouders en school vanuit een onafhankelijke positie.

Het belang van de leerling staat centraal.  We werken gratis en in overleg met onze cliënten.  Alle CLB-medewerkers zijn verbonden aan beroepsgeheim.

De begeleiding situeert zich op volgende domeinen:

–          Leren en studeren (Leren Leren)

–          Onderwijsloopbaan (Leren Kiezen)

–          Psychisch en sociaal functioneren (Leren Leven)

–          Preventieve gezondheidszorg (Leren Leven)

Teamleden voor onze school :

Semme Karsikaya (maatschappelijk werker)

09 240 10 55 op school aanwezig op vrijdagvoormiddag

semme.karsikaya@clbgent.be

 

Algemeen

CLB

Voskenslaan 262

9000 Gent

info@clbgent.be

www.clbgent.be

1 Reactie op Leerlingenbegeleiding

  twentyten_posted_on
 1. ava van den broecke schreef:

  ik hou van sahin In Ava van den broecke
  In December Was de nieuwe wereld open voor me ♥

Geef een reactie