Oudercomité

Ons Oudercomité  :  een noodzakelijke schakel in onze participatieve ontwikkelingsdynamiek!

Wie?

Het comité bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen uit het secundair onderwijs van de IVG-School. Het is ons doel om de school in het algemeen en de jongeren in het bijzonder te ondersteunen tijdens hun jaren op school. Onze groep ouders is zo samengesteld dat zo  veel mogelijk studiejaren vertegenwoordigd zijn. De samenstelling wijzigt jaarlijks, alle ouders van leerlingen uit het secundair onderwijs zijn meer dan welkom.

Wat?

Wij zijn actief betrokken bij het schoolleven en proberen via open dialoog met directie, leerkrachten en ouders de werking te optimaliseren. Het oudercomité is één van de overlegorganen  binnen de school die de directie kan adviseren in het dagelijks schoolbeleid. De betrokken ouders vormen een groep waarmee de directie op een kritisch en constructieve manier over het algemeen belang van de school kan overleggen.

Onze groep zal eveneens haar steun verlenen aan alle mogelijke projecten ter bevordering van de uitstraling van de school.

Hoe?

De inhoudelijke werking van het comité kan als volgt worden samengevat:

  • Het comité houdt voeling met de ouders en hun bekommernissen. Dit kan gebeuren via persoonlijke contacten of via de brievenbus van het comité.
  • Eventuele bekommernissen en/of suggesties worden aan de directies doorgespeeld.
  • Met concreet advies ondersteunt het comité de school op een actieve wijze.
  • Het comité verleent praktische ondersteuning bij tal van schoolactiviteiten.
  • Het comité organiseert voordrachten, acties en activiteiten in het belang van de leerlingen, ouders en  de school.

Contact – Info

Algemeen email-adres: oudercom2ivg@gmail.com
Voorzitter: Hannes Priem (papa van Amber, 4 Latijn) : hannes.priem@ivgschool.be
Penningmeester: Véronique Delens (mama van Marc Bayart-5MT-Wet):

Reacties zijn gesloten.