CLIL is niet zomaar een lesje in een andere taal

Charlotte VanderstuyftOnze IVG-School mag een pioniersrol opeisen in de ontwikkeling van CLIL (Content and Language Integrated Learning) in Vlaanderen. Dat bleek woensdag 21 oktober 2015 waar onze leerkracht Charlotte Vanderstuyft als experte werd ingehuurd om een workshop CLIL-economie te geven tijdens de Vlaamse studiedag. In haar workshop beklemtoonde ze dat CLIL veel meer is dan een lesje geven in een andere taal. “CLIL is een educatieve aanpak die eigenlijk aangewezen is in alle vakken: je houdt heel duidelijk rekening met de beginsituatie van de leerlingen, taaldoelen staan mee centraal in het leerproces en activerende werkvormen moeten de participatie van de leerlingen verhogen.”
Door die CLIL-aanpak maken de leerlingen niet alleen progressie in de doeltaal, de output van het gegeven vak is groter, de resultaten zijn gewoon beter. Daarom wil onze IVG-School het CLIL-verhaal verder schrijven.
” Nadat we gestart waren met CLIL-economie in 2A Moderne Wetenschappen en CLIL-informatica in 5ASO, volgde CLIL-economie en CLIL-science in het derde middelbaar. Volgend schooljaar willen we het aanbod uitbreiden in het tweede jaar met CLIL-géographie en CLIL-geography. Het vak aardrijkskunde zal dus in het Nederlands, Frans en Engels aangeboden worden”, aldus Charlotte Vanderstuyft nog.

Charlotte CLIL Vanderstuyft

Back to top

Geef een reactie