School gesloten tot 18 augustus = werken achter de schermen

Onze IVG-School heeft haar deuren tot 18 augustus 2014 gesloten. Met een bijzonder tevreden gevoel wordt teruggekeken naar het schooljaar 2013-2014. Het tijdelijk sluiten van de schoolpoorten omwille van de zomervakantie betekent evenwel niet dat er geen bedrijvigheid zal heersen op de Nederkouter 112, integendeel!
“In de week van 7 juli pakken we met een aantal collega’s, ouders en leerlingen de overdekte speelplaats/fietsenstalling aan.

 

Door de sterke groei van het leerlingenaantal, maar ook met het oog op de komende werken aan onze kleuterschool is er absoluut nood aan meer ontspanningsruimte. Het Atrium, want zo heet die ruimte, zal op dezelfde manier ingekleed worden als de Patio. De fietsen verhuizen naar de voormalige mediatheek. Ook extern worden nog oplossingen gezocht om de tweewielers te stallen”, aldus Olivier Szafiro, directeur en coördinator van de werken Atrium.

 

 

 

Ondertussen pakken externe firma de trappenhal secundair en ‘de koude refter’ aan. Collega-directeur Kris Van Huynegem licht toe. “We willen af van de koude refter en van de ruimte een gezellige ontmoetingsplaats van maken. Een werkgroep heeft met de middelen van de voorbije stoverij-avonden een plan opgesteld om de muren en de vloer aan te pakken.

Volgend jaar in de krokusvakantie volgt nog het plafond. Van de naam ‘koude refter’ willen we ook af. Net zoals bij de zaal Pharos zullen we een wedstrijd uitschrijven waaraan iedereen kan deelnemen.” In de week van 18 augustus is het weer aan de beurt van onze vrijwillige leerkrachten, ouders en leerlingen om de vernieuwde refter in de juiste kleuren te stoppen.

De uitbreidingswerken zijn dus absoluut noodzakelijk om het gezellige karakter van onze IVG-School te bewaren. De aangroei van ons leerlingenaantal (klassen middenschool zijn al vol verklaard, inschrijvingen voor hogere jaren verlopen ook heel vlot) en de nakende verbouwingen aan de kleuterblok zijn de belangrijkste redenen. “Vanaf oktober starten de werken aan onze oude turnzaal en dan zal een deel van de Agora-speelplaats ingenomen worden. Deze werken staan in het teken van de uitbreiding capaciteit voor onze kleuters.”

Via de sociale media en onze website houden we iedereen op de hoogte van de verbouwingswerken.

Back to top

Geef een reactie