Schooljaar in de Middenschool georganiseerd in 4 modules

Vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt het jaar op een andere manier georganiseerd. Waar vorige jaren het schooljaar uit twee heel grote semesters bestond, kiest de middenschool er vanaf nu voor om het jaar te verdelen in 4 gelijke delen, modules.

Een module bestaat uit:

  • 7 lesweken
  • 1 evaluatieweek
  • 1 exploratie- en remediëringsweek

Sneller evalueren

Evaluatieweek Module 1 2017-2018

Evaluatieweek Module 1 2017-2018

Er zijn verschillende redenen voor deze nieuwe organisatie. In de eerste plaats willen we de stap van de basisschool naar het secundair onderwijs kleiner maken. We bereiden de leerlingen stap voor stap voor op de tweede graad secundair onderwijs. Tegen dan zijn de leerlingen erop voorbereid om grotere stukken leerstof te verwerken. In de eerste graad kiezen we ervoor om de tijd die tussen de instructie en de evaluatie zit zo beperkt mogelijk te houden. Zo worden de leerlingen niet pas in december geëvalueerd over de leerstof die al in september behandeld werd.

IMG_20171026_092943_Bokeh

Evaluatieweek Module 1 2017-2018

Flexibele uurroosters

Werken in modules geeft ons ook een tweede voordeel. We kunnen werken met flexibele uurroosters. Om ons onderwijs zo kwaliteitsvol mogelijk te maken is de onderwijstijd van essentieel belang. Als er verschillende vakken maar een uur per week worden gegeven is het enorm moeilijk voor de leerlingen om bij ieder vak helemaal mee te zijn. Door vakken die in het verleden slechts een uur per week werden gegeven te concentreren in een module creëren we minstens twee uren lestijd per vak. Dit vak wordt dan in de ene module wel gegeven en in de andere weer niet. Leerlingen en leerkrachten zijn op die manier veel intenser bezig met de leerstof waardoor er veel meer blijft hangen. Het geeft leerlingen en leerkrachten ook de ruimte om meer op een projectmatige manier aan de slag te gaan.

Exploreren en remediëren

Aan het einde van een module organiseren we een exploratie- en remediëringsweek. Tijdens deze week gaan we op zoek naar andere talenten van onze leerlingen. In die zoektocht proberen we de leerlingen te begeleiden naar een studierichting die past bij hun kwaliteiten en interesses. Naast deze zoektocht maken we tijd voor remediëring. Als leerlingen in de voorbije module voor sommige vakken een achterstand hebben opgebouwd en daardoor enkele doelstellingen niet hebben bereikt, gaan we met hen aan de slag om dit op te lossen. Door deze achterstand direct aan te pakken, kunnen de leerlingen de volgende module aanvatten zonder achterstand. Mochten we dit niet doen, leert het verleden ons dat voor sommige leerlingen de achterstand verder uitgebouwd wordt door hen te belasten met extra remediëring terwijl al nieuwe leerstof aangeboden wordt. Nu zetten we tijdens de modules volop in op het extra begeleiden van de leerstof van de module die bezig is, niet op de leerstof van de vorige module.

Back to top

Geef een reactie