Leerlingenbegeleiding sluit schooljaar 2014-2015

llnbegeleiding sluit schooljaar1415Vrijdag 3 juli hebben directie en leerlingenbegeleiding de schoolpoorten gesloten en meteen ook het schooljaar 2014-2015. “Tijdens dit schooljaar heeft onze IVG-School zich nog duidelijker geprofileerd als een lerende omgeving met veel aandacht voor de leerlingen. Vanaf volgend schooljaar is de verbrede eerste graad een feit en zullen we nog meer kunnen inspelen op de noden van onze leerlingen”, aldus Sabine Hoste.
“Vanuit ons pedagogisch project zijn we dit jaar ook gestart met het project van de kinderrechtenschool. Daar werken we vanaf september aan verder”, vult Jolien Van Driessche nog aan.

De school mag dan wel officieel gesloten zijn tussen 4 juli en 16 augustus, het ontbreekt er zeker niet aan bedrijvigheid. “Enerzijds wordt de nieuwe kleuterblok afgewerkt, anderzijds krijgt ook de Agora-speelplaats meer vorm als groene, ontspannende ontmoetingsplaats zo vlak aan de Leie. Ook leerkrachten komen tijdens de vakantie klusjes uitvoeren en zal een firma energiebesparende ingrepen uitvoeren.”

Vanaf 17 augustus opent de school haar deuren.

Back to top

Geef een reactie