Pol van FC De Kampioenen op bezoek tijdens onthaalweek

Ben RottiersBen Rottiers, vooral bekend als trainer Pol van FC De Kampioenen, komt tijdens de onthaalweek naar onze IVG-School. “Ben Rottiers zal op donderdag 3 september aan onze nieuwe leerlingen van het eerste jaar een workshop expressie geven. In de loop van de les geeft hij ook extra informatie over theater, tv en film aan de hand van beeldmateriaal en anekdotes uit zijn loopbaan.

Al spelende zullen de leerlingen elkaar beter leren kennen en talenten ontdekken bij elkaar. Tevens is het de bedoeling dat zij zich gaandeweg durven uitdrukken, zowel verbaal als non-verbaal en dat zij zich bewuster worden van hun lichaam. Spelenderwijs onderwijs”, aldus Sabine Hoste, leerlingenbegeleidster.

BEN ROTTIERS 2

Deze activiteit is één van de vele tijdens de onthaalweek waarin het de bedoeling is om onze leerlingen te leren kennen en vooral zij onze IVG-School. Een positieve groepsvorming bij aanvang van het schooljaar is één van de belangrijkste doelstellingen voor de leerlingenbegeleiding.

Back to top

Geef een reactie