Sofie en Evelien leren een practicum organiseren.

Een school is geen eiland, maar eerder een venster op de wereld rondom ons.  Meer zelfs:  een school heeft niet alleen een essentiële rol te vervullen in de vorming van onze kinderen, ze moet er ook voor zorgen dat deze rol ook in de toekomst kan doorgaan. Zo is het belangrijk dat er voortdurend nieuwe leerkrachten worden opgeleid en dat dit gebeurt met oog voor alle aspecten van het leraarschap. De IVG-School neemt zijn verantwoordelijkheid in deze met plezier en kunde op. Niet alleen zijn veel leerkrachten betrokken in diverse  lerarenopleidingen aan de universiteit als praktijk-assistent en lesgever, maar daarnaast biedt de IVG-School ook stageplaatsen aan, waarbij de leerkrachten als mentor optreden. De IVG-School doet echter nog meer: in het kader van ‘Brede  School’ stelt ze haar lokalen en materiaal ter beschikking van deze lerarenopleidingen.

Sofie en Evelien zijn studenten uit de SLO (secundaire lerarenopleiding) bio-ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Gent. Enkele avonden per semester oefenen zij het organiseren van een practicum, een essentieel en dikwijls onderschat aspect van wat een leraar wetenschappen moet doen. Onder begeleiding van een leerkracht van de IVG-School voeren zij enkele basispractica uit diverse wetenschapsvakken uit, om de geheimen van de verschillende stappen te doorgronden. Vooral het onderdeel ‘Wet van Murphy’ wordt bestudeerd: hoe kan je vermijden dat het fout gaat. Maar ook het onderdeel ‘hoe bereik je alle vooropgestelde leerdoelen op een efficiënte wijze’ krijgt de uiterste aandacht.

Uiteraard zit er DNA in een kiwi, maar hoe haal je het eruit? En hoeveel gram geneesmiddel zit er nu eigenlijk in een tablet aspirine? Twee onderzoeksvragen die leerlingen op het einde van het secundair moeten kunnen oplossen. Dankzij deze jonge leerkrachten en de samenwerking met de IVG-School zullen de komende generaties vlot de juiste antwoorden vinden.

Alhoewel … ‘vlot’?  “Je moet toch echt over duizend ogen beschikken op zo’n practicum” hoor je de studenten zuchten.

 

Back to top

Geef een reactie