Nieuw! IVG-Academy (Aanvullende taallessen)

Taallessen, van belang voor wereldburgers

 IVG-Academy: Aanvullende taallessen buiten het curriculum

 Taalonderricht blijft cruciaal in het project van de IVG-School: iedere taal is immers een venster op de wereld en, zoals een vader het ooit mooi verwoordde: een huis met vele vensters, daar is veel licht! Onze leerlingen worden dus begeleid in hun evolutie naar wereldburgerschap. Dat, naast het opleiden tot participatieve cultuurwezens, is voor ons een fundamentele opdracht, zeker in onze meer en meer gemondialiseerde samenleving

Onze leerlingen kiezen, naast het gewone lessenpakket, per schooljaar twee taalateliers uit:

 • Frans
 • Spaans
 • Duits
 • Hebreeuws
 • Zweeds
 • Arabisch
 • Turks
 • Russisch
 • Chinees
 • Swahili

Deze taalateliers bestaan uit twee luiken:

 • Taalvaardigheid
 • Geschiedenis, cultuur, godsdienst en actualiteit van het taalgebied.

Het is niet de bedoeling om onze leerlingen in 1 schooljaar bijvoorbeeld Russisch te laten spreken maar eerder om hen te initiëren in een voor hen niet zo bekende cultuurregio. Bij de taalateliers van de traditionele Europese talen (Frans, Duits, Engels, Spaans, …) zal de focus sterker op het taalkundig luik liggen dan bij de taalateliers van de meer ‘exotische’ talen, waar de focus evenveel op de kennismaking met de cultuur zal komen te liggen.

Het beëindigen van een taalatelier gaat gepaard met de uitreiking van een deelnemingscertificaat.

Leerlingen worden na een taalatelier geïnformeerd over de mogelijkheden om in avondonderwijs een taal verder aan te leren. Zodoende worden de taalateliers op de IVG-School een proeftuin in de letterlijke betekenis van het woord: leerlingen proeven van een nieuwe cultuur en beslissen nadien of ze er zich in hun vrije tijd verder wensen in te verdiepen.

In de eerste  graad gaat het enkel om lessen Frans.

De lessen zitten verweven in het rooster. Kinderen die in de lagere school minder Frans hebben gekregen worden doeltreffend opgevangen zodat hun achterstand wordt weggewerkt. Er zijn 6 niveaugroepen.
De school wil vooral de leerlingen de kans geven hun mondelinge en schriftelijke vaardigheden voor deze taal te ontwikkelen en bij te schaven.

 

Taal- en studiereizen naar Frankrijk, Engeland, Duitsland en Spanje.

Geef een reactie