IVG-School werkt voortaan met “Trajectevaluaties”

20120814_101538-001TRAJECT: Voortaan kan elke ouder of leerling “een stand van zaken” vragen over de afgelegde weg per vak. Om dit organisatorisch in de hand te kunnen houden, printen we meerdere keren per jaar een ‘trajectevaluatie’ af, m.a.w. een stand van zaken tot op dat moment van het traject. De eerste afprint gebeurt op vrijdag 17 oktober 2014, een tweede op 24 november 2014, een derde op 19 december 2014, enz. Telkens worden het traject bekeken, telkens krijg je dus de resultaten opgebouwd vanaf 1 september. En telkens kan er overleg zijn met de ouders.

 

EVALUATIE: Evaluatie kan op verschillende manieren gegeven worden. Via cijfers, via een waarde-oordeel, door de leerkracht, door jezelf, door medeleerlingen, door je ouders.
De cijfers die in SKORE verschijnen, hebben elk een gewicht. Is het een cijfer voor DW of is het een examencijfer? In de middenschool is de berekening vrij eenvoudig, beide kolommen tellen mee voor de helft van je totaalscore, in 2de  graad is dit 40 DW/60EX, in 3de  graad 33 DW/ 67 EX.

IMG_0815TRAJECT: Uit de evaluatie kan je leren dat het traject niet helemaal juist zit, dit betekent dat er voor bepaalde vakken tekorten zijn. Dan moet er bijgestuurd worden.  Dit noemen we remediëring. Dit kan klassikaal gebeuren, maar ook individueel.
Leerlingen die voorzitten op het traject kunnen ook extra oefeningen krijgen, maar dan meer om de leerstof te verdiepen.

EVALUATIE: op het einde van elk schooljaar doet de delibererende klassenraad een uitspraak over het traject van elke leerling, dit kan in de vorm van een attest zijn (A, B, C) eventueel gecombineerd met een IFL (individueel flexibel leertraject). Op het einde van elke graad (= traject van twee schooljaren) krijgen onze leerlingen een getuigschrift. Op het einde van het zesjarige traject wacht een diploma.

Back to top

Geef een reactie