Inschrijvingen

Op de hoogte blijven van onze infomomenten?

Laat dan hier jouw gegevens achter!

Inschrijvingen 2021-2022

Informatie over 1A op de IVG-School

Onze school leren kennen

Snuffelstages

Vooraleer je inschrijft, is het leuk om onze school eerst eens te leren kennen. Om dat te doen organiseren we vanaf woensdag 10 februari 2021 t.e.m. woensdag 24 maart 2021 snuffelstages. Tijdens zo’n snuffelstage kunnen leerlingen uit het zesde leerjaar de lessen komen meevolgen in de eerste graad van onze school. ‘s Ochtends bespreken we met de leerlingen welke lessen ze graag willen volgen en dan kunnen ze meteen aan de slag. Om 12 uur plannen we een afsluitende babbel met de leerlingen, ouders, leerlingenbegeleiding en de directie om de voormiddag even te overlopen. Op dat moment kunnen ook vragen gesteld worden over de werking van onze school.

Als de snuffelstages niet kunnen doorgaan omwille van corona-maatregelen, voorzien we op de afgesproken woensdag een online alternatief.

Inschrijvingen kan door een mailtje te sturen naar emilio.claeys@ivgschool.be én bram.derycke@ivgschool.be

Wij voorzien een aanwezigheidsattest, dit attest kan de afwezigheid op de eigen basisschool wettigen.

Wanneer kan je langskomen:

Woensdag 10 februari 2021 Woensdag 24 februari 2021 Woensdag 3
maart 2021
Jammer, alle snuffelstages zijn volzet. We voorzien een algemene infoavond op 16 maart 2021. Jammer, alle snuffelstages zijn volzet. We voorzien een algemene infoavond op 16 maart 2021. Jammer, alle snuffelstages zijn volzet. We voorzien een algemene infoavond op 16 maart 2021.

 

Woensdag 10
maart 2021
Woensdag 17
maart 2021
Woensdag 24
maart 2021
Jammer, alle snuffelstages zijn volzet. We voorzien een algemene infoavond op 16 maart 2021. Jammer, alle snuffelstages zijn volzet. We voorzien een algemene infoavond op 16 maart 2021. Jammer, alle snuffelstages zijn volzet. We voorzien een algemene infoavond op 16 maart 2021.

Infoavond 1A

We plannen onze digitale infoavond op dinsdag 16 maart 2021.

Ontvang je deze graag? Laat dan hier jouw gegevens achter.

Aanmelden

Via https://meldjeaansecundair.gent.be/ kan je vanaf 22 maart 2021, 12 uur, uw zoon of dochter aanmelden voor 1A van het secundair onderwijs. Op deze website kan je de verschillende scholen aanduiden waarin je geïnteresseerd bent en later kan je deze scholen rangschikken volgens je voorkeur. Kleine tip: het is belangrijk om de school van je hoogste voorkeur bovenaan te zetten en niet te speculeren met “kansberekening”.

Aanmelden kan tot en met 21 april 2021, 12 uur. Het moment van aanmelden heeft geen invloed op de kans om een ticket te krijgen bij bepaalde scholen, je kan dus tot deze datum de tijd nemen om je te informeren over de verschillende scholen in Gent.

Voorrang broers en zussen

Broers en zussen krijgen voorrang bij het inschrijven in 1A. Om gebruik te kunnen maken van deze voorrangsregeling, moeten ouders bij het aanmelden aangeven dat er op dit moment al een broer of zus is ingeschreven op onze school. Op dat moment zal je ook het rijksregisternummer van de broer of zus moeten ingeven. Indien ouders dit aangeven, zal dit gecontroleerd worden door de school. De voorrangsregeling geldt zowel voor broers en zussen, halfbroers en halfzussen en ook voor kinderen die gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres.

Bekendmaking resultaten

Op 3 mei 2021 worden de ouders via mail op de hoogte gebracht over het resultaat van het aanmeldsysteem. Wij nemen contact op met de ouders die hun zoon of dochter kunnen inschrijven om een afspraak te maken. Ook met de ouders van de leerlingen die eventueel op onze wachtlijst staan nemen we contact op, nadien wordt deze groep ouders wekelijks op de hoogte gehouden van eventuele verschuivingen op de wachtlijst.

Inschrijven

Na een afspraak kan je tussen 5 mei 2021 en 31 mei 2021 uw zoon of dochter komen inschrijven. Zoals hierboven vermeld, zullen wij contact opnemen om een afspraak te maken. Let wel op, indien uw zoon of dochter niet is ingeschreven voor 31 mei 2021 dan vervalt het “ticket” en wordt de eerste persoon op de wachtlijst gecontacteerd om te komen inschrijven. Dit is zo geprogrammeerd in het aanmeldingssysteem, dus onze school kan hier niets aan veranderen.

 Voor 2A: Stuur mailtje naar de directeur  Bram De Rycke bram.derycke@ivgschool.be

Start schooljaar 2021-2022

Wie is ingeschreven op onze school voor 1A verwelkomen we graag op woensdag 1 september 2021 om 8u20 op onze school. Hopelijk tot dan!

Inschrijven in de andere jaren van het secundair onderwijs:

A) informeren

Onze infoavond kan wegens Covid-19 niet op school doorgaan.

Op dinsdag 30 maart 2021 organiseren we een belangrijke infoavond voor de ouders. U krijgt informatie over de verschillende studierichtingen en u kan kennismaken met onze school. Wij zullen ook uw specifieke vragen en/of bezorgdheden beantwoorden.

Opgelet: u dient op praktische redenen vooraf in te schrijven via dit formulier.

Leerlingen die al op onze school zitten, worden via Smartschool geïnformeerd.

Programma

18.30 uur: (digitale) infosessie overgang van 2A naar 3ASO met aansluitend mogelijkheid om vragen te stellen aan directie en leerlingenbegeleiding. We stellen dan ook onze nieuwe studierichtingen voor 3ASO voor!

Bekijk alvast 2021-03-15 Folder IVG-School 3ASO

19.30 uur: (digitale) infosessie overgang van 4ASO naar 5ASO met aansluitend mogelijkheid om vragen te stellen aan directie en leerlingenbegeleiding.

U kan alvast ook al kennismaken met onze unieke school via onderstaande filmpjes.

https://www.thinglink.com/scene/1302604677765922818

https://www.youtube.com/watch?v=U81cJ9eoG5g

B) Inschrijven

Vanaf maandag 19 april 2021 om 9 uur  kan u (enkel) via onderstaande formulieren online uw zoon/dochter inschrijven voor het schooljaar 2021-2022.

Deze formulieren gaan pas open op maandag 19 april 2021 om 9 uur.

Opgelet: deze formulieren zijn enkel voor externe inschrijvingen bedoeld. Wie reeds op onze IVG-School zit, wordt via Smartschool geïnformeerd.

Inschrijvingen naar 2A  https://forms.gle/dbyf1aAHjMXf4Kva9

Inschrijving naar 3ASO: https://forms.gle/qos2qFiu1wX6HSVG6

Inschrijving naar 4ASO: https://forms.gle/BvJKRqqiyPReccoi7

Inschrijving naar 5ASO: https://forms.gle/kAaxRtdLzN2FPky99

Inschrijving naar 6ASO: https://forms.gle/b1QDK4LvDYRN1FgF8

Lukt het niet? Mail naar info@ivgschool.be

 

Extra info

Zie ook: https://www.facebook.com/groups/aanmeldensecundairescholengent/

Bij de inschrijving is de aanwezigheid van de ouder of voogd gewenst, de identiteitskaart van de leerling en het rapport van het voorbije schooljaar (pas in vakantie). Bij gescheiden ouders volstaat één ouder indien de andere partij akkoord gaat.

Om te controleren of u recht heeft op een schooltoelage, raadpleeg de website:
http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/campagne.

Aanvraag tot informatie over inschrijven op onze school (kan altijd):

Naam*
Adres*
Postcode*
Gemeente*
Telefoon*
E-mail*
Naam en voornaam van de nieuwe leerling*
Jaar en studierichting van de gewenste inschrijving*
Jaar en studierichting die nu wordt gevolgd*
Uw bericht