Union leerlingenbond

IVG_Logo_breed zonder achtergrond

 

 

 

De Koninklijke leerlingen en oud-leerlingenbond van onze IVG-School – Union – werd in 1911 door de leerlingen van de retorica opgericht. Hun bedoeling was, de vriendschapsbanden tussen leerlingen en oud-leerlingen te onderhouden en door het inrichten van festiviteiten een sociale kas te spijzen. Union komt tussen bij financiële problemen en kent beurzen toe zodat alle leerlingen in staat zijn de extra taallessen te volgen en deel te nemen aan GWP ’s en excursies. De Koninklijke leerlingen en oud-leerlingenbond geeft ook een tijdschrift uit, dat drie keer per jaar verschijnt. De bijdragen komen vooral van de leerlingen van de school en schetsen een beeld van het reilen en zeilen op onze IVG-School, maar soms laten ook oud-leerlingen zich verleiden om iets neer te pennen over wat ze hebben meegemaakt, over hun leven of hun beroep… Oud-leerlingen, die in de loop van de voorbije jaren het contact met de school zijn verloren, maar weer wensen deel uit te maken van de grote familie en willen uitgenodigd worden op de activiteiten kunnen hun coördinaten invullen in onderstaande velden. Wie een adreswijziging wenst mee te delen of een artikel wil indienen voor het tijdschrift neemt best contact op met union@ivgschool.be

Uiteraard is er ook een groep actief op Facebook : deel je fotomateriaal, ga op zoek naar oude schoolmakkers, laat even de vrije loop aan nostalgie en jeugdsentiment… .

Reacties zijn gesloten.