1ste leerjaar

1B

L1 2018

Hallo allemaal!
Wat vinden jullie van onze foto hierboven? Het is een voetbalmatch dat we nagespeeld hebben. Wij zijn de sportievelingen van het eerste leerjaar B. We zitten lekker gezellig tussen de twee vierdes in het midden van de gang. We hebben een meester, meester Bjorn. Hij speelt ook mee in onze voetbalmatch. Kan je hem vinden? In het eerste leerjaar doen we heel wat leerrijke, maar ook spannende activiteiten. We leren elke dag lezen, schrijven en rekenen! Elke dag kunnen we spelletjes spelen in het hoekenwerk. En we leren ook al Frans. Dat is leuk, want dan mogen we op de computer de woordjes ontdekken.
Vele groetjes van het eerste leerjaar B!

Activiteiten

Gezond ontbijt.
Drie keer per jaar wordt een gezond ontbijt georganiseerd. De leerlingen brengen dan allemaal iets gezond mee van thuis om samen met de klasgenoten gezellig op te eten. Dat doen we op het einde van het schooljaar zelfs samen met de derde kleuterklas.

Groeifeest

Juf Els en juf Marleen, de leerkrachten zedenleer en  meester Bjorn en meester Stijn, de klasleerkrachten bouwen tijdens de lessen samen met alle kinderen uit het eerste leerjaar aan een mooi ritueel.  Tijdens dit feest worden onze kinderen erkend in hun ‘groot worden’, in het hebben van eigen talenten en in het belang van ‘samen zijn’, ongeacht hun levensbeschouwing of achtergrond.

Kunstig bezig.

We gaan op uitstap naar het MSK om daar samen kunstig bezig te zijn! Ook in de klas leren we geregeld een nieuwe kunstenaar kennen.

 

  • Nora de Windt

    Leuke foto!