5de leerjaar

P1020536

Welkom bij onze grote rakkers van de derde graad!
Bij ons maken de leerlingen de sprong van de tweede naar de derde graad en worden zij voorbereid en begeleid op hun weg naar het middelbaar.

Via verschillende werkvormen bouwen onze leerlingen aan hun verantwoordelijkheidszin. Ze werken vaak in groep, werken schouder aan schouder, discussiëren samen in de kring over actuele maatschappelijke thema’s waarin ze het verschil tussen feit en mening leren herkennen en respect kunnen opbrengen voor de opinie van hun klasgenoten. Zo zetten we ze samen op weg tot het worden van kritisch ingestelde geesten met gezonde burgerzin. Deze kwaliteiten kunnen ze onmiddellijk toepassen in de leerlingenraad. De school hoort immers een mini-maatschappij te zijn waarin de leerlingen hun plaats moeten vinden en leren zorgen voor elkaar.
In de lessen werken de leerlingen zelfstandig, leren ze van elkaar en geven ze hun kennis door aan elkaar. We werken daarnaast met verschillende sporen. Daar leren de leerlingen zichzelf beter kennen en inschatten. Zo hebben ze, met de hulp van de leerkracht, hun leerproces zelf in handen en kiezen ze zelf hoeveel uitleg zij nodig vinden voor elk vakonderdeel. Onze fantastische zorgleerkracht ondersteunt ons hierin zodat de kinderen vlot geholpen worden met hun groeipuntjes. De zorgleerkracht zorgt er ook voor dat de leerlingen de mogelijkheid hebben om extra uitleg te vragen of extra uitdagingen aan te gaan.

In de derde graad worden de leerlingen ook begeleid in het verwerken van grotere leerstofonderdelen. Zo plannen de leerlingen in het vijfde leerjaar in hun agenda en moeten ze voor sommige toetsten hun studeerschrift gebruiken. Hier worden verschillende studeermethodes in naar voor gebracht, zoals het maken van een mindmap, het werken met sleutelwoorden en hoofdgedachtes, het opstellen van schema’s of het hermaken van oefeningen. In het zesde leerjaar leren de leerlingen verder vooruit plannen in een maandschema waarin ze zelf hun studeertijd bepalen.

We zetten onze eerste passen in de tweede landstaal, het Frans. Naast de wekelijkse lessen met juf of meester in de klas, zijn er ook de extra lessen Culture française waarin de leerlingen zich verder verdiepen in de Franse cultuur en waar ze zich leren uitdrukken in vaak voorkomende situaties…
De Nederlandse taal en cultuur blijft minstens even belangrijk in de derde graad. Ook wij zetten ons in om via het LIST-project de leerlingen leesplezier te bezorgen en dat ze zonder het te beseffen diepe inzichten verwerven in tekststructuren, genres, relaties tussen personnages, de bedoeling van de auteur, enz. Maandelijks heet de bib van Gent ons welkom om nieuw leesvoer te vergaren.

De themawerking in wereldoriëntatie biedt ons de kans om alle vaardigheden uit Nederlands, Frans en wiskunde samen te brengen en te verbinden met deze wereldse kennis en vaardigheden. Dit breiden we uit met extra projecten waarin techniek en STEM en MOS (Milieuzorg op School) in onze klassen worden binnengehaald. De derde graad trekt tweejaarlijks samen naar Brussel om een bezoek te brengen aan het Vlaams parlement. Het vijfde gaat op verkenning in de natuur en het zesde maakt op sportieve wijze kennis met het platteland tijdens de sportklassen. Hier worden de banden reeds gesmeed in het begin van het zesde leerjaar om samen het jaar af te sluiten met een muzische verwerking van de opgedane wereldlijke inzichten tijdens het eindejaarsspektakel.  Onze zesdejaars tonen trots waar zij reeds voor staan in onze maatschappij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>