4de leerjaar

L4 bosklassenDe jongens en meisjes van het 4e leerjaar beginnen stilletjes aan hun leren in eigen handen te nemen. Alleen maar vooral samenwerkend, met iedereen, leren ze stap per stap hoe ze zaken kunnen opzoeken en welke stappen ze moeten ondernemen om tot een goed resultaat te komen. Ze leren meer en meer beseffen dat ze samen meer weten dan alleen. Hierbij leren ze ook om efficiënt gebruik te maken van multimedia en informatieve boeken op kindermaat. Het eigen leren in handen nemen komt ook terug in het sporenbeleid. Daar zet de leerkracht in op korte instructies en actieve vormen om nadien de kinderen, die er klaar voor zijn, zelfstandig en samenwerkend hun taal en rekenen te laten inoefenen. Op hetzelfde moment creëert de leerkracht tijd om de kinderen die nog extra instructies nodig hebben te ondersteunen. Uit het sporenbeleid vloeien er automatisch kinderen die meer reflecterend en kritischer te werk gaan wat hun in hun verdere leven alleen maar kan helpen om levenslang te groeien.

De jongens en meisjes van het 4e leerjaar ontdekken ook verder de Stad. Ze leren zelf bepalen hoe ze zich efficiënt en veilig kunnen verplaatsen binnen en buiten de stad. Als centrumschool hebben wij de luxe om heel veel bezienswaardigheden en ontspanningsmogelijkheden in de buurt te hebben. Zo exploreren de kinderen van het 4e leerjaar de natuurgebieden in en rond de stad. De bezoekjes,. aan het Citadelpark, het Parkbos in De Pinte, het natuurdomein de Bourgoyen mogen zeker niet ontbreken. Met allerlei activiteiten en lessen beleven de kinderen de natuur en laten we ze beseffen wat de natuur in al zijn gloriën is en waarom het belangrijk is dat we voor onze aarde goed moeten zorgen. Op het einde van het jaar zetten we kers op de taart en gaan we met de hele klas richting de Ardennen om daar de natuur nog verder te ontdekken.
Naast de natuur worden de kinderen ook bewuster van de geschiedkundige schatten in de binnenstad. De uiterlijke pracht doet hen vaak verbaasd toekijken. Maar toch schuilt er achter die pracht soms een gruwelijk verhaal waarop we de kinderen ook moeten wijzen. De gruwelijke tijden van oorlog die we in België in de vorige eeuw kenden leidt ons naadloos naar de onmenselijke taferelen in de wereld nu. Ook daar maken we de kinderen van bewust zodat zij, onze toekomst, hun verdere lezen hopelijk kunnen vormen met een kritische, open- en verdraagzame geest.

De leerkrachten van het vierde leerjaar zetten hard in op verdraagzaamheid, samenhorigheid, kritisch denken, reflecteren en een super sfeer in en buiten de klas.

WOI L4 samenwerken natuur gent 3 natuur gent 2 natuur gent 1 lezen L4 laptop gebruik L4 bosklassen1