Project IVG 2020

De IVG-School wil een proactieve school zijn. Daarmee bedoelen we dat we nooit zelfvoldaan op onze lauweren wensen te rusten, maar dat we voortdurend onszelf in vraag willen stellen en dat we onderzoeken waar het in onze schoolwerking eventueel beter kan. We verwachten van onze leerlingen immers dat ze zichzelf permanent bijsturen, dat ze open staan voor het nieuwe, dat ze innovatieve slagkracht ontwikkelen, dat ze een leven lang leren leren en dat ze met een kritische geest de toekomst voorbereiden, zonder daarvoor het verleden overboord te gooien. De IVG-School, als lerende organisatie, wenst met dezelfde ingesteldheid als haar leerlingen, een onderwijsinstelling te zijn die met open vizier, met ondernemingszin, met visie en met openheid van geest de toekomst voor te bereiden.

Onze IVG-School is geen geïsoleerd kenniseiland in de samenleving, maar maakt er intergraal deel van uit. School en samenleving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dit inzicht heeft de twee voorbije schooljaren ook geleid tot een algemene denkoefening bij het voltallige leerkrachtencorps: welke school willen wij zijn? Wat is voor ons belangrijk? En voor de samenleving? Wat maakt ons anders dan de andere scholen? Waar willen we staan in 2020?

Deze vragen resulteerden in een aantal visieteksten, die -naast een vernieuwd pedagogisch project -de uitgangspunten zijn geworden van onze schoolwerking. Aan de hand van een hele rits strategische en operationele doelstellingen worden jaarlijks een pak concrete acties weerhouden die dan samen met de leerlingen, ouders, leerkrachten, directies en alle andere koepelorganisaties van de school worden uitgevoerd.

ivg2020missievisie

visietekstbredeschool

visietekstgroeneoase

visieteksteffectiefonderwijs

visietekstintegralekwaliteitszorg

visietekstuitstraling

Reacties zijn gesloten.